Currencies

Forex: Y Combo MACD Cyfartalog Symud

                               

Mae strategaeth combo MACD yn cynnwys defnyddio dwy set o gyfartaleddau symudol (MA) ar gyfer y setup:

50 cyfartaledd symudol syml (SMA) – y llinell signal sy’n sbarduno’r crefftau
100 SMA – yn rhoi signal tueddiad clir
Mae gwir amser yr SMA yn dibynnu ar y siart rydych chi’n ei defnyddio, ond mae’r strategaeth hon yn gweithio orau ar siartiau bob awr a dyddiol. Prif gynsail y strategaeth yw prynu neu werthu dim ond pan fydd y pris yn croesi’r cyfartaleddau symudol i gyfeiriad y duedd.

Rheolau ar gyfer Masnach Hir
Arhoswch i’r arian cyfred fasnachu uwchlaw’r 50 SMA a’r 100 SMA.
Ar ôl i’r pris dorri uwchlaw’r SMA agosaf gan 10 pips neu fwy, nodwch yn hir os yw MACD wedi croesi i bositif yn y pum bar diwethaf, fel arall arhoswch am y signal MACD nesaf.
Gosodwch y stop cychwynnol ar isel pum bar o’r fynedfa.
Ymadael â hanner y swydd ar ddwywaith y risg; symud y stop i adennill costau.
Ymadael â’r ail hanner pan fydd y pris yn torri o dan y 50 SMA o 10 pips.

Rheolau ar gyfer Masnach Fer
Arhoswch i’r arian cyfred fasnachu islaw’r 50 SMA a’r 100 SMA.
Ar ôl i’r pris dorri islaw’r SMA agosaf gan 10 pips neu fwy, nodwch yn fyr os yw MACD wedi croesi i negyddol o fewn y pum bar diwethaf; fel arall, arhoswch am y signal MACD nesaf.
Gosodwch y stop cychwynnol ar uchder o bum bar o’r mynediad.
Ymadael â hanner y swydd ar ddwywaith y risg; symud y stop i adennill costau.
Ewch allan o’r sefyllfa sy’n weddill pan fydd y pris yn torri’n ôl uwchlaw’r 50 SMA o 10 darn. Peidiwch â chymryd y fasnach os yw’r pris yn masnachu rhwng y 50 SMA a’r 100 SMA yn unig.