Currencies

Forex: Kết hợp MACD trung bình động

                               

Chiến lược kết hợp MACD liên quan đến việc sử dụng hai bộ đường trung bình động (MA) để thiết lập:

Đường trung bình động đơn giản 50 (SMA) – đường tín hiệu kích hoạt các giao dịch
100 SMA – cho tín hiệu xu hướng rõ ràng
Khoảng thời gian thực tế của SMA phụ thuộc vào biểu đồ mà bạn sử dụng, nhưng chiến lược này hoạt động tốt nhất trên biểu đồ hàng giờ và hàng ngày. Tiền đề chính của chiến lược là chỉ mua hoặc bán khi giá vượt qua các đường trung bình động theo hướng của xu hướng.

Các quy tắc cho một giao dịch dài hạn
Chờ đồng tiền giao dịch trên cả SMA 50 và SMA 100.
Khi giá đã vượt lên trên đường SMA gần nhất từ ​​10 pips trở lên, hãy nhập lệnh mua nếu MACD đã cắt về dương trong năm thanh cuối cùng, nếu không hãy đợi tín hiệu MACD tiếp theo.
Đặt điểm dừng ban đầu ở mức thấp nhất năm vạch từ mục nhập.
Thoát khỏi một nửa vị trí có hai lần rủi ro; chuyển điểm dừng sang hòa vốn.
Thoát khỏi hiệp hai khi giá phá vỡ dưới đường SMA 50 10 pips.

Các quy tắc cho một giao dịch ngắn
Chờ đồng tiền giao dịch dưới cả SMA 50 và SMA 100.
Khi giá đã phá vỡ dưới đường SMA gần nhất từ ​​10 pips trở lên, hãy nhập lệnh bán nếu MACD đã cắt xuống âm trong năm thanh cuối cùng; nếu không, hãy đợi tín hiệu MACD tiếp theo.
Đặt điểm dừng ban đầu ở mức cao năm vạch từ mục nhập.
Thoát khỏi một nửa vị trí có hai lần rủi ro; chuyển điểm dừng sang hòa vốn.
Thoát khỏi vị trí còn lại khi giá vượt trở lại trên đường SMA 50 10 pips. Đừng thực hiện giao dịch nếu giá chỉ đơn giản là giao dịch giữa 50 SMA và 100 SMA.