3.0 02 Coronavirus là virus bao bọc với hệ gen ARN sợi đơn chiều dương và với một nucleocapsid đối xứng xoắn ốc. Kích thước bộ gen của coronavirus khoảng từ 26 đến 32 kilo base pair, lớn nhất đối với virus RNA. Tên “coronavirus” có nguồn gốc từ tiếng Latin corona, có nghĩaRead More →

This entry is part 39 of 61 in the series Candlestick

0.0 00 Ladder Pattern – Normally it should be a signal of reversal of the current Trend. – You can find it in the variants: Bottom and Top, depending on the Trend in which is located. – The longer the Candles are, the more reliable will be the Pattern. Ladder Bottom Pattern –Read More →

5.0 04 Elliott Wave Theory Quick Start Guide Traders Day Trading .com Preface This eBook is an original publication from TradersDayTrading.com A trader’s guide to Learning about the Stock Market for Beginners & How to Start Day Trading – Successfully! Visit us at our website to learn more about Elliott Wave Theory and much more.Read More →

Dropshipping là gì?

5.0 02 Dropshipping là gì? Được dịch từ tiếng Anh-Thả vận chuyển là phương pháp quản lý chuỗi cung ứng, trong đó nhà bán lẻ không giữ hàng trong kho mà thay vào đó chuyển các đơn đặt hàng của khách hàng và chi tiết lô hàng đến nhà sảnRead More →