3.0 02 Coronavirus là virus bao bọc với hệ gen ARN sợi đơn chiều dương và với một nucleocapsid đối xứng xoắn ốc. Kích thước bộ gen của coronavirus khoảng từ 26 đến 32 kilo base pair, lớn nhất đối với virus RNA. Tên “coronavirus” có nguồn gốc từ tiếng Latin corona, có nghĩaRead More →