4/26/2019 Dow Jones ST: bullish bias above 26060

Pivot: 26060

Our preference:long positions above 26060 with targets at 26920 & 27455 in extension.

Alternative scenario:below 26060 look for further downside with 25710 & 25275 as targets.

Comment:the RSI is bullish and calls for further upside. Prices validated a symmetrical triangle: a bullish continuation pattern calling for a rise towards 26920.

Our key levels:

PivotLast
26060


26491


ResistancesSupports
28230
27455
26920
26060
25710
25275

Cảnh báo về Rủi ro: Tất cả Các phân tích, dự báo xu thế chỉ mang tính tham khảo, Bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia khi thực hiện giao dịch, đầu tư vào thị trường tài chính nói chung. Cảm ơn bạn đã theo dõi.