4/25/2019 EUR/USD ST: the downside prevails

Pivot: 1.1380

Our preference:short positions below 1.1380 with targets at 1.1000 & 1.0870 in extension.

Alternative scenario:above 1.1380 look for further upside with 1.1450 & 1.1550 as targets.

Comment:the RSI is bearish and calls for further downside.

Our key levels:

PivotLast
1.1380


1.1153


ResistancesSupports
1.1550
1.1450
1.1380
1.1000
1.0870
1.0730

Cảnh báo về Rủi ro: Tất cả Các phân tích, dự báo xu thế chỉ mang tính tham khảo, Bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia khi thực hiện giao dịch, đầu tư vào thị trường tài chính nói chung. Cảm ơn bạn đã theo dõi.