4/24/2019 GBP/USD ST: capped by a negative trend line.

Our preference:short positions below 1.3215 with targets at 1.2770 & 1.2615 in extension.

Alternative scenario:above 1.3215 look for further upside with 1.3350 & 1.3450 as targets.

Comment:the RSI shows downside momentum.

Our key levels:

PivotLast
1.3215


1.2941


ResistancesSupports
1.3450
1.3350
1.3215
1.2770
1.2615
1.2465

Cảnh báo về Rủi ro: Tất cả Các phân tích, dự báo xu thế chỉ mang tính tham khảo, Bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia khi thực hiện giao dịch, đầu tư vào thị trường tài chính nói chung. Cảm ơn bạn đã theo dõi.