4/24/2019 AUD/USD ST: under pressure.

Pivot: 0.7205

Our preference:short positions below 0.7205 with targets at 0.7000 & 0.6830 in extension.

Alternative scenario:above 0.7205 look for further upside with 0.7285 & 0.7390 as targets.

Comment:the RSI shows downside momentum.

Our key levels:

PivotLast
0.7205


0.7031


ResistancesSupports
0.7390
0.7285
0.7205
0.7000
0.6830
0.6740

Cảnh báo về Rủi ro: Tất cả Các phân tích, dự báo xu thế chỉ mang tính tham khảo, Bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia khi thực hiện giao dịch, đầu tư vào thị trường tài chính nói chung. Cảm ơn bạn đã theo dõi.