26/04 S&P 500 Volatility Index‎

Pivot: 14.35

Our preference:short positions below 14.35 with targets at 10.50 & 8.50 in extension.

Alternative scenario:above 14.35 look for further upside with 17.50 & 20.50 as targets.

Comment:the RSI shows downside momentum.

Our key levels:

PivotLast
14.35


12.63


ResistancesSupports
20.5
17.5
14.35
10.5
8.5
7.3

Cảnh báo về Rủi ro: Tất cả Các phân tích, dự báo xu thế chỉ mang tính tham khảo, Bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia khi thực hiện giao dịch, đầu tư vào thị trường tài chính nói chung. Cảm ơn bạn đã theo dõi.