26/04 S&P 500‎

Pivot: 2875.00

Our preference:long positions above 2875.00 with targets at 2940.00 & 3000.00 in extension.

Alternative scenario:below 2875.00 look for further downside with 2785.00 & 2725.00 as targets.

Comment:the RSI is bullish and calls for further upside. The SPX remains in an up-trend supported by the 20-day moving average.

Our key levels:

PivotLast
2875


2933.86


ResistancesSupports
3105
3000
2940
2875
2785
2725

Cảnh báo về Rủi ro: Tất cả Các phân tích, dự báo xu thế chỉ mang tính tham khảo, Bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia khi thực hiện giao dịch, đầu tư vào thị trường tài chính nói chung. Cảm ơn bạn đã theo dõi.